el-Dok System - elektroniczny system obiegu dokumentów
altWedług przeprowadzonych analiz blisko 80% ogółu przetwarzanej w organizacjach informacji występuje w postaci nieuporządkowanej - w formie korespondencji, dokumentacji papierowej, wydruków z różnych systemów informatycznych, czy dokumentów w formacie Microsoft Office. Ze względu na różnorodność źródeł pochodzenia tych dokumentów i znaczną ich ilość ważnym staje się zapewnienie szybkiego i efektywnego dostępu do tych dokumentów. W takich przypadkach konieczne staje się wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania dokumentami, stanowiącego centralne repozytorium organizacji.

el-Dok System
autorstwa Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie to zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami. Przeznaczony jest dla urzędów administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstw realizujących dużą ilość kontaktów z otoczeniem. System oparty jest o Rzeczowy Wykaz Akt (RWA) lub podobną metodę klasyfikacji oraz instrukcję obiegu dokumentów. el-Dok System tworzy centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji (pism przychodzących i wychodzących, poleceń służbowych, umów, uchwał, regulacji wewnętrznych itp.), przez co umożliwia organizacji usystematyzowanie występujących w różnych formatach dokumentów, ułatwia dostęp do danych przyspieszając i optymalizując wykonywaną pracę. Dzięki wbudowanym mechanizmom przepływu pracy "workflow" system ułatwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji, usprawnia obsługę klientów i obywateli. Rozwiązuje problem wymiany informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją, a jej otoczeniem.
  

Kontakt - Systemy dla administracji
 
              
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def